Links


Zeer interessante link “WOLVEN IN NEDERLAND”

Externe adviezen

Samenwerking met andere Dier- en Natuurbeschermingsorganisaties.

We werken samen met diverse dier- en natuurbeschermingsorganisaties uit USA o.a.

Europa o.a.:

Gesellschaft zum Schutz der Wölfe Duitsland en vele andere organisaties in binnen- en buitenland.

WETENSCHAPPELIJKE ADVISEURS

  • Dr. Erich Klinghammer, Etholoog. North American Wildlife Park Foundation, Wolf Park, Indiana/USA.

VETERINAIR ADVISEURS

  • Dierenartsenpraktijk Dr. Maes Eddy, Kettenis België.

  • Dr. Theo Martens, Hechtel België.

INTERESSANTE LINKS

Belangrijke mededeling:
Voor alle bovenvermelde links geldt uitdrukkelijk de volgende stellingname:
Wij stellen uitdrukkelijk op generlei wijze noch verantwoordelijk noch aansprakelijk te zijn voor de gekoppeld vermelde inhouden en stellingname's. Ook hebben wij generlei invloed op de gepubliceerde inhouden.
wolf-center.eu Homepage The Wolf Conservation Association - Dutch Homepage The Wolf Conservation Association - French Homepage The Wolf Conservation Association - German
The Wolf Conservation Association asbl/vzw
Vereniging ter bescherming van de wolf -Association pour la conservation du loup asbl