Hoe het wolfje “Joe” bij ons terecht kwam.


 

In Tsjechië is het niet verboden om wolven als huisdier te houden, zo komt het voor dat er particulieren wolvenpups met de hand groot brengen. Zo ook het wolfje Joe.

Alleen had Joe iets aan zijn ogen en werd blind, dus moest hij weg,mensen uit Luxemburg hebben zich toen over Joe ontfermd en hebben hem meegenomen met een verklaring van de Tsjechische veterinaire dienst dat Joe een Europese wolf is die in gevangenschap is geboren.

Deze mensen hebben Joe laten onderzoeken door een dierenoogarts en deze stelde vast dat het grauwe staar was.

Omdat deze mensen contact hebben met een Bioloog in de USA met veel ervaring op dit gebied gaf hij de tip, probeer er achter te komen welke puppymelk ze aan deze puppy’s hebben gegeven. Want ik denk dat ze goedkope puppymelk hebben gekregen met een gebrek aan aminozuur arginine. Gebrek hieraan kunnen ernstige oogafwijkingen veroorzaken. Door de voeding aan te passen met voer waar voldoende arginine in voor komt en het geven van een voedingssupplement met arginine  is de kans groot dat de ogen zich herstellen.

Ze hebben ons gevraagd om Joe op te vangen omdat Joe bij ons het veel beter zou hebben. Ze waren bang dat we Joe in het wolvencentrum niet wilde hebben omdat hij op dat moment nog veel problemen met zijn ogen had. Maar dat is bij ons geen probleem als we plaats hebben nemen we iedere wolf op.

Momenteel heeft Joe geen probleem meer met zijn ogen er komt ook geen vuil meer uit. Het voedingssupplement en de eendagskuikens en veel vis hebben er voor gezorgd dat hij geen last meer heeft van zijn ogen.

Ook hebben we de CITES papieren nagestuurd gekregen van de Tsjechische overheid dus de wolf Joe is volledig legaal in België.

Joe hebben we geplaatst in onze nieuwe ruimte van 2000 m² waar hij samen de ruimte deelt met de wolven Rivka en Raissa.

Nieuws


Gerecht stopt jacht op coyotes met zoeklichten nadat 4 bedreigde rode wolven werden gedood – Red Wolf Coalition, International Wolf Center - 25/11/2012

http://www.wolf.org/wolves/news/live_news_detail.asp?id=8207

In North Carolina (US) heeft het gerecht op verzoek van natuurbeschermingsgroepen de jacht op coyotes tijdelijk verboden. Coyotes worden vaak ‘s nachts bejaagd met zoeklichten, maar daarbij vallen soms ook slachtoffers onder de rode wolf (Canis rufus). Rode wolven komen enkel nog voor in Nort Carolina en de populatie telt zo’n 100 dieren. Onlangs werden vier wolven gedood omdat ze aanzien werden als coyotes. Rode wolven en coyotes zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden omdat ze dezelfde grootte, vacht en kleur hebben. In gevangenschap geboren rode wolven werden in de jaren 1980 terug geherintroduceerd in North Carolina nadat ze uitgestorven verklaard werden. Intensieve roofdierbejaging en habitatverlies doen de populaties echter terug sterk verminderen. Met de nieuwe wet dat de nachtelijke jacht op coyotes verbied, hopen natuurverenigingen dat de populaties de kans krijgen terug te groeien.

Meer Mexicaanse grijze wolven moeten uitgezet worden om genetische inteelt te stoppen – Center for Biological Diversity – International Wolf Center – 20/11/2012

http://www.wolf.org/wolves/news/live_news_detail.asp?id=8194

 

Het Centrum voor Biodiversiteit heeft de ‘U.S. Fish and Wildlife Service’ verzocht om het aantal Mexicaanse grijze wolven (Canis lupus baileyi) in New Mexico (US) drastisch te laten toenemen. Dit is nodig om genetische inteelt, die volgens wetenschappers de grote en gezondheid van sommige wolvenroedels limiteert, een halt toe te roepen.

Onder druk van veeboeren werd het uitzetten van in gevangenschap gekweekte wolven stop gezet. Dit betekent echter dat de genetische diversiteit in de bestaande wolvenpopulatie erg klein is en de 58 wolven in Arizona en New Mexico niet toe laat zich op een gezonde manier te vermeerderen. Het uitzetten van nieuwe dieren is een vereiste om het succes van de terugkomst van de wolven in deze staten te garanderen.

Alle Mexicaanse grijze wolven stammen af van zeven dieren die gevangen werden in Mexico en de Verenigde Staten. Na herintroductie van de wolven in Arizona en New Mexico in 1998, werden de genetisch interessante dieren gedood op verzoek van de vee-industrie. De in gevangenschap gehouden populatie zal de wilde populatie dus terug een duwtje in de rug moeten geven, wil de toekomst van de Mexicaanse grijze wolf gegarandeerd blijven.

 

Amerikaanse wolf (Canis lupus lycaon) huilt voor herkenning – Dan Vergano, USA Today – 17/11/2012

http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/vergano/2012/11/17/eastern-wolf-species/1709453/

 

De Amerikaanse wolf (Canis lupus lycaon), eens aanzien als een ondersoort van de grijze wolf, zou gebaseerd op 20 jaar genetische analyses eigenlijk een aparte wolvensoort moeten zijn.

 

In 1859, schreef Charles Darwin in zijn boek On the Origin of Species, dat de fundering legde voor evolutie als een wetenschap het volgende: “Er zijn twee variëteiten van wolven in de Catskill Mountains (US). De eerste heeft de lichte lichaamsbouw van een windhond en jaagt voornamelijk op herten. De tweede is meer gedrongen gebouwd, heeft kortere poten en valt geregeld het vee aan.”.

Later bleek dit één van Darwin zijn fouten te zijn. Terwijl iedereen druk bezig was met het uitroeien van wolven, kwamen biologen tot een andere conclusie. De wolven in Noord-Amerika waren dezelfde als de grijze wolven in Europa en de verschillende types waren gewoon ondersoorten in plaats van soorten op zich zelf.

Dankzij de genetica, krijgen Darwin zijn ideeën terug wat kleur. In het wetenschappelijk tijdschrift North American Fauna van de US Fish and Wildlife Service, werd onlangs een taxonomische revisie van de Noord-Amerikaanse wolven gepubliceerd (http://www.fwspubs.org/doi/pdf/10.3996/nafa.77.0001). De resultaten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de toekomst van de wolf en hoe biologen kijken naar het ontstaan van soorten.

Wolvenexperten zijn het er in het algemeen mee eens dat er een grijze wolf (Canis lupus) is en een rode wolf (Canis rufus – endemisch in North Carolina). Maar of er nu 8 of 27 ondersoorten zijn, daar laaien de discussies soms geregeld over op. Het gebrek aan een consensus over die ondersoorten leidde tot intensieve taxonomische revisie van de Noord-Amerikaanse wolven.

Het grootste debat draait rond de Amerikaanse wolf (Canis lupus lycaon), een slankere wolf met een gewicht van 28-35 kg dat momenteel enkel in Canada wordt gevonden. Is het nu een ondersoort van de grijze wolf of een aparte soort?

Wat het moeilijk maakt om die vraag te beantwoorden is dat de Amerikaanse wolf zowel paart met grijze wolven als met coyotes (Canis latrans). Het genetisch materiaal dat tot nu toe werd onderzocht werd, bleek te bestaan uit genen van de drie groepen samen.

Amerikaanse wolven jagen voornamelijk op herten. Dit in tegenstelling tot grijze wolven die een ruimere smaak hebben. Een ander opmerkelijk verschil is dat Amerikaanse wolven paren met coyotes en ze niet opeten zoals grijze wolven dat doen. Dit verklaard het verschijnen van zogenaamde “coy-wolven” in de Oostelijke staten van de VS. Verder kan het verklaren hoe de genen van coyotes hun opmars maken naar de Westelijke grijze wolven.

Evolutionair gezien lijkt het erop dat de grijze wolven Noord-Amerika binnenkwamen nadat de Amerikaanse wolven zich reeds hadden afgesplitst van een coyote-achtige voorouder zo’n 150000 jaar geleden. De ijstijden en de uitgestorven reuzenwolf (Canis dirus) zouden de grijze wolven hun intocht in Noord-Amerika aanzienlijk bemoeilijkt hebben.


Wolven tussen de schapen – Defenders of Wildlife, Suzanne Asha Stone – 28/10/2012

http://www.defendersblog.org/2012/10/wolves-among-the-sheep/

Het is altijd voor onmogelijk gehouden dat wolven en schapen samen kunnen leven. Dit ongeloof zorgde ervoor dat in de ‘Northern Rockies’ (Brits Colombia, Canada), gedurende de voorbije 25 jaar 1600 wolven gedood werden. Deze wolven werden verantwoordelijk gehouden voor het verlies van 3000 schapen en 1500 runderen. De lokale regeringen doen er dan ook alles aan om door felle bejaging het aantal wolven sterk terug te drijven.

De terugkeer van de wolf in het westen van de Verenigde Staten in de jaren negentig is één van de meest ecologisch succesvolle, politiek tegenstrijdige en sociaal polarizerende pogingen om de natuur terug te herstellen. Niettegenstaande de sociaal-politieke conflicten die hoog blijven oplaaien werd in centraal Idaho een compromis gesloten tussen wolven en het vee.

De Phantom Hill wolf pack begon in 2007 schapen te doden. Hiervoor zou de roedel boeten en de regering wilde de ganse groep wolven doden. Maar als de wolven in Idaho en meer bepaald in de Sawtooths, één van de oudste bossen in de staat niet konden overleven, waar dan wel nog?

Om de wolven van de dood te redden werd een project opgestart om aan te tonen dat wolven en schapen wel naast elkaar kunnen leven mits de nodige voorzorgsmaatregelen. De 12000 schapen die in en langs het woud zouden trekken, werden beschermd door het opzetten van bakens met rode vlaggen en verscheidene alarmsystemen. Tot iedereen zijn verrassing en zeker die van de regering, werd geen enkel schaap gedood. Dit project gaf aanleiding tot meerdere pogingen om vee tegen wolven te beschermen met niet-dodelijke middelen. In de voorbije 5 jaar was de hoeveelheid schapen dat verloren werd aan wolven 90 % lager in de project gebieden dan in de rest van de staat Idaho. De voordelen van deze alternatieve werkwijze zijn de verlaagde kosten, verlaagde sociale conflicten en een verhoogde ecologische functionaliteit en roedel stabiliteit van de wolven. Het project dient momenteel als model voor gelijkaardige projecten in diverse andere gebieden in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en zelf voor dingoconservatie in Australië.

 


Hoge dodentol zal wolvenjacht in Winconsin wellicht vroegtijdig doen sluiten – Alicia Graef- 6/11/2012

http://www.care2.com/causes/high-death-toll-may-end-wisconsins-wolf-hunt-early.html

De eerste wolvenjacht in Winconsin (Verenigde Staten) waarvan nu de derde week in gaat zal waarschijnlijk sluiten eind november in plaats van eind februari. Dit door het onverwacht hoge tempo waarmee de wolven afgeslacht worden.

De staat Winconsin reikte 116 jachtvergunningen af om 201 wolven verdeeld over 6 regio’s te doden. Daarnaast werden 85 jachtvergunningen gereserveerd voor leden van de Chippewa indianenstam. Tot zo ver werden 57 wolven gedood waarvan 32 door middel van klemmen.

In augustus al vroegen de Chippewa indianen van Winconsin, Minnesota en Michigan het ‘Department of Natural Resources’ het doden van wolven te verbieden in bepaalde overgedragen gebieden in het noorden van de staat. Voor de Chippewa indianen zijn wolven cultureel van belang en de wolvenjacht ‘biologisch onverantwoord en cultureel schadelijk’. Verder werden wettelijke acties om de wolvenjacht te verhinderen ondernomen door de ‘Human Society of the US’ en het ‘Fund for Animals’ en dit zowel in Winconsin als in Minnesota. Diverse inspanningen werden geleverd om te trachten de wolf terug te plaatsen op de lijst van bedreigde diersoorten.

Desalniettemin, uitte de ‘US Fish and Wildlife Service’ zijn sterk geloof dat de verschillende natuurinstanties de wolvenpopulaties zouden beheren op verantwoorde wijze. Dit geloof werd echter gauw aan diggelen geslagen toen bleek dat tot een ‘verantwoorde’ manier ook trofeën- en recreatiejacht behoorden. De meest extreme vormen van bejaging werd in beide staten toegelaten om de wolvenpopulaties te beheren.

Minnesota plande om 400 wolven af te slachten en reikte 3600 jachtvergunningen uit. Tot zo ver werden 45 wolven gedood. Protesten blijven rijzen en de Chippewa stammen hebben de wolvenjacht volledig geband in hun reservaten.

Er wordt verwacht dat dit jaar 600 wolven zullen worden gedood in Winconsin and Minnesota. Wolvenliefhebbers maken zich terecht zorgen over de toekomst van de wolf als het dodental blijft toenemen.

 


Keert de wolf terug naar Denemarken? – Uk Wolf Conservation Trust – 17/10/2012

http://ukwct.org.uk/index.php?page=news

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58713784:zoolog-det-ligner-en-ulv.html?forside

De Deense media vermeld dat er wolven gespot zijn in het noorden van het land. De laatste wolf werd er gedood een goede 200 jaar geleden, dus de terugkomst is hoogst interessant. Denemarken is een schiereiland en de wolven zijn wellicht afkomstig van Duitsland, waar er inderdaad een kleine wolvenpopulatie leeft.

Zooloog Mogens Trolle van het ‘Zoologisk Museum’ in Kopenhagen zegt dat als het gespotte dier inderdaad een wolf is, er geen reden is tot paniek. Noorwegen, Finland en Zweden hebben wolvenpopulaties en deze zijn op zijn minst een bedreiging voor de mens. Wolven kunnen echter wel het vee aanvallen en hij verwacht dus veel discussies over de toekomst van de wolf in Denmarken.

 


http://www.buvettedesalpages.be/2012/11/le-retour-du-loup-en-fance-il-y-a-20-ans.html

5 November 1992: de terugkeer van de Wolf in Frankrijk

Tijdens een telling van gemzen in het vallon de Mollières, Mercantour Park Warden zag men twee grijze wolven.

De terugkeer van de Wolf in Frankrijk heeft al veel inkt laten vloeien. Ik was geamuseerd om de twee verschillende versies van deze terugkeer te vergelijken: natuurlijke of georganiseerde terugkeer? Verrassing of niet; verbazing?
Lezing van deze twee parallelle documenten is ten minste... interessant!

 


http://www.leprogres.fr/actualite/2012/11/06/nouvelle-attaque-de-loup-dans-les-alpes-maritimes-sur-un-troupeau-de-brebis

Nieuwe aanval van de wolf in de Alpes-Maritimes op een kudde schapen.

Een nieuwe aanval van Wolf op een kudde schapen op Caussols, noorden van Grasse (Alpes-Maritimes), resulteerde in 13 slachtoffers onder de kudde, zei de boer dinsdag, moe van deze herhaaldelijke aanvallen.

 


http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/03/la-politique-de-protection-du-loup-dans-l-impasse_1785182_3244.html

Het beleid van bescherming van de Wolf in een impasse.

De vermeerdering van beschermhonden, beschermende hekken en de hulp van herders maken geen verschil. Geen losse knallen schrikken af noch uitgaven door departementale besluiten (133 sinds het begin van het jaar), om afstand van kuddes te behouden. Of zelfs "uitroeiend" schoten (dodelijke schoten) die elk jaar gemachtigd zijn door de regering (11 in 2012). Op een natuurlijke wijze keerde de wolf terug naar Frankrijk in 1992, de wolf is in onze contreien en is van plan om daar te blijven.

 


http://www.maxisciences.com/loup/le-loup-n-039-est-plus-le-bienvenu-dans-le-parc-national-des-cevennes_art27390.html

De Wolf is niet langer welkom in het nationale park van Cevennen Hures-la-Parade.

De burgemeester André Baret, heeft aangegeven om van het nationale park van de Cevennen een exclusieve zone voor de wolf te maken. Een dergelijke maatregel zou de boeren het recht geven het schieten van wolven toe te laten als ze kuddes aanvallen.

Onze zachtaardige wolf Nuri is er niet meer.

Onze zachtaardige wolf Nuri is er niet meer.

Op 24 juli toen we hem om 17.30 uur te eten gingen geven, zagen we hem liggen en leefde hij niet meer.

Iedere morgen ga ik bij de wolven kijken en toen liep hij nog rustig rond. Om 13.00 uur heeft onze medewerkster Femke hem nog zien lopen. De vorige dag heeft hij nog smakelijk kipkarkassen staan te eten. 

Nuri is 15 jaar en 3 maanden oud geworden.

We hebben hem laten cremeren en de urn heeft een mooi plaatsje in de ontvangst ruimte.

Vanuit mijn werkkamer kon ik hem altijd zien spelen met Taiga, de laatste maand was dit spelen wel een stuk minder.

We zullen hem enorm missen.

Peter Lennertz

 

De wolf in natuurtijdschrift 'Landschap'

Nieuw natuurtijdschrift LANDSCHAP

In België is een fonkelnieuwe tijdschrift LANDSCHAP uitgegeven door Landschap vzw. In de afgelopen drie edities een fantastische trilogie over wolven in Europa en de terugkeer naar Nederland en België.

LANDSCHAP combineert pakkende natuurbeelden van de beste natuurfotografen met inhoudelijke bijdragen over soorten en ecosystemen. In elk nummer brengen we ook reportages over unieke, toegankelijke natuurgebieden in Vlaanderen, Wallonië en onze buurregio's. Van de canyons van de Viroinvallei over de sahara van De Westhoek tot de jungle van de Hollandse Biesbosch: elk nummer bevat minstens 2 wandelkaarten en suggesties voor een onvergetelijke daguitstap! Met een frisse vormgeving en een goed evenwicht tussen tekst en beeld nodigt LANDSCHAP echt uit om gelezen te worden.

Maar LANDSCHAP wil méér zijn dan een mooi tijdschrift. Landschap vzw, de vereniging achter het magazine, heeft de ambitie om uit te groeien tot een volwaardige natuurvereniging die actief is in Vlaanderen, Wallonië en de buurregio's. Daarbij hebben we aandacht voor ALLE natuur, ongeacht de eigenaar of terreinbeheerder. We organiseren niet alleen kwaliteitsvolle natuurbeleving, maar willen ook concrete natuurbehoudsprojecten ondersteunen en op poten zetten.

Landschap vzw neemt je graag op sleeptouw voor een verrassende natuurervaring in je eigen streek of ver daarbuiten. Reeën spotten in de ochtendmist, knaagsporen van bevers zoeken, oehoes begluren, dassen observeren of verwonderd staan kijken naar burlende edelherten, het is maar een greep uit de activiteiten die we voor jou in petto hebben.

Meer info op www.landschapvzw.be

Download hier de wolven trilogie:

Deel 1 
Deel 2  
Deel 3 


Italiaanse wolf ontdekt in Catalonië


bron: NRC handelsblad

In de beboste bergen van Catalonië, Spanje, zijn sporen van wolven gevonden. Uit het DNA-onderzoek aan een wolvendrol bleek deze wolvin niet van de uitbreidende Spaanse populatie te stammen, maar van Italiaanse herkomst te zijn. Om op die plek in Spanje te komen moest deze wolvin meerdere drukke snelwegen oversteken, waaronder de Route du Soleil. Ook moest ze de Rhône overzwemmen. Toch niet bepaald een kleine rivier.

Net als de wolf in het Duitse Beieren, laat ook deze waarneming zien dat de verschillende wolvenpopulaties in Europa langzaam weer met elkaar in contact beginnen te komen. Lang geleden waren wolven over heel Europa verspreid en was er sprake van één grote populatie. Regionaal waren er aanpassingen aan de lokale omstandigheden, aanpassingen die we nu nog terugzien in de verschillende ondersoorten in Europa. De geleidelijke overgang van de ene ondersoort naar de andere is met het bijna verdwijnen van wolven uit Europa ook verdwenen, maar kan weer terugkeren als de verschillende populaties langdurig met elkaar contact maken en zich in vermengen in contactregio's.

Dit is ook goed nieuws voor de genetische basis van de Europese wolven. Op tal van plekken stonden immers maar weinig individuen aan de basis van het huidige herstel. Op termijn kunnen dan problemen door inteelt ontstaan. Met de aanstaande vermenging wordt dit voorkomen.

Zweden moet na overdreven jacht opnieuw wolven importeren

 

Vrijdag 29 januari 2010

STOCKHOLM (ANP, DPA) - Na een verbod van 45 jaar mochten de Zweden opnieuw op wolven jagen. Maar er zijn te veel gezonde exemplaren gedood.

Zweden is begonnen met de voorbereiding om twintig wolven uit Finland te importeren. Het te kort aan wolven is een gevolg van inteelt in de wolvenpopulatie. Bovendien zijn tijdens de jacht te veel gezonde dieren gedood.

Na een jachtverbod van 45 jaar mochten de Zweden in januari opnieuw op wolven jagen. Ze mochten slechts 27 wolven afschieten in een maand tijd, maar na twee dagen was de jacht al voorbij en waren er 28 roofdieren gedood. Dat is iets meer dan tien procent van de wolvenpopulatie in Zweden. De Zweedse minister van Milieu Andreas Carlgren hoopte dat de zwakke dieren zouden worden afgeschoten om de populatie gezond te houden, maar uit lijkschouwing op de gedode wolven blijkt dat ze niets mankeerden.

Tegenstanders van de jacht zeiden dat een bedreigde soort nog meer in gevaar werd gebracht, omdat er te weinig controle was van de overheid.

Minister Carlgren zal het jachtreglement herzien. Hij wil ook op meer plaatsen in het land wolven uitzetten, om de boeren die in het noorden van het land rendieren kweken, te ontlasten. Momenteel zijn er tussen de 210 en 250 wolven in Zweden.

In de Hoge-Alpen: is een jonge wolf gedood, de jager is gearresteerd

Bron: jeudi 10 décembre 2009 Loup Org

Donderdag, 10 december, 2009

Een dertigjarige jager is gearresteerd in de Hoge-Alpen en opgeroepen te verschijnen voor rechtbank na het doden van een jonge wolf, een gerechtelijke bron zei:

De man was maandag gearresteerd tijdens de jacht op het everzwijn door een wachter van het nationale Bureau voor fauna en jacht, in de gemeente van Esparron genomen (Hoge-Alpen).

Tijdens zijn voorarrest, heeft de man toegegeven de wolf te hebben doodgeschoten  omdat hij zeer onthuts en "verrast werd door de komst van de wolf", zei vice-procureur van de Republiek van Gap Laurent 

De jager is opgeroepen om voor het Strafhof van Gap op 18 februari 2010 te verschijnen voor het vernietigen van een niet gedomesticeerde dier en beschermde diersoort.

Hij zal geconfronteerd met een boete en gevangenisstraf.

De nieuwe partner van Angelina

Rhodes de nieuwe partner van Angelina

Rhodes is nog wat onwennig en heeft tijd nodig om zich thuis te voelen.
De kennismaking met Angelina begint op gang te komen, de eerste spelletjes achter elkaar aan rennen zijn begonnen.Onze Enoek is er niet meer.


Op zaterdag  1 augustus hadden we Enoek de hele dag niet gezien, tijdens het bezoek van zaterdagmiddag reageerde hij niet op het roepen alleen Angelina kwam. We meende dat het  geen zin had door het benauwde warme weer. Tegen 17.00 uur kregen de wolven te eten en Enoek kwam niet eten. Naar zoeken in de omheining vonden we hem op zijn vaste plaats hij was dood.

Vrijdag avond om 19.00 uur is er een explosie geweest naast ons domein waar men een spoortunnel aan het bouwen zijn. Het was een enorm gedreun en het was veel erger dan de eerste keer vorig jaar met November. De grond trilde minstens twee minuten lang, alle dieren waren in paniek. We denken dat door deze explosie en de warmte onze Enoek van schrik een hartstilstand heeft gekregen.

We hebben Enoek begraven bij zijn broer Baxter.

We zullen Enoek missen.

Peter, Leny en José 

Nieuws


Rangorde gevecht bij de Poolwolven.

Begin februari is Angelina loops geworden en dit beïnvloede ook onze Poolwolven.
Langzaamaan werden de ruzietjes van de Poolwolven groter om op 21 februari tot een gevecht te komen.
Twee wolven werden telkens aangevallen en op de grond gehouden. Door de weersomstandigheden konden we niet zien  welke wolven het waren.

Een van de wolven bleef volledig plat op de grond liggen als de anderen boven hem stonden en deze werd redelijk snel met rust gelaten op nu en dan wat grommen en bijten na.

De andere bleef niet stil liggen en maakte de vergissing om haar positie te willen handhaven. Deze was flink gebeten, om haar hoofd was alles zichtbaar gezwollen maar er waren geen verwondingen te zien. Zondag was het zeer rustig en de rest van de week zijn er geen incidenten tussen hun voorgekomen. Alleen moest de verliezer voor de andere wolven veel tijd doorbrengen in de bunker.

Zondag 1 maart is vroeg in de ochtend weer een gevecht ontstaan, maar nu heviger dan een week terug. Nu ontdekten we dat ze een wond moest hebben in haar nek.

Dus wij contact opgenomen met dierenarts Audenaerde uit Lapscheure hij kon gelukkig onmiddellijk komen.

Na overleg en alles in gereedheid te hebben gebracht heeft de dierenarts zeer vakkundig de gewonde wolf met zijn verdovingsgeweer in slaap geschoten.

Met een brancard hebben we haar uit het verblijf gehaald, en de dierenarts heeft haar onderzocht. Het waren verschrikkelijke verwonding om haar nek en haar hoofd.

Ook was er een stuk vel weg op haar wang. Maar gelukkig was er verder niets beschadigd in haar keel. De dierenarts vond dat ze een goede kans had dat ze zou genezen van haar verwondingen. De wond aan haar wang dat zou wel een hele tijd nodig hebben, maar ook dit zou wel genezen.

Na het schoonmaken van alle wonden en meer dan een uur hechten, en na een antibiotica spuit hebben we haar in ons reserve verblijf gebracht. Ze heeft nog een antibiotica kuur van 7 dagen gekregen.
Ze heeft twee nachten enorm gehuild, ze wilde terug naar haar roedel. Maar dat gaat niet meer, als we haar terug plaatsen zal ze gedood worden.

Dus ze blijft voorlopig alleen leven in de reserve ruimte.

Het gaat nu heel goed met haar en op maandag 2 maart konden we eindelijk zien dat de gewonde Poolwolf Mosi  is.  De operatie kosten waren 535.49 €.

We hebben nu nieuwe zorgen erbij, Mosi kan niet voor altijd in deze ruimte blijven omdat de reserve ruimte te klein is voor definitief verblijf.

Dus willen we in de nabije toekomst een nieuw verblijf voor haar maken.

Maar daar hebben we weer hulp bij nodig, niet alleen voor het plaatsen van de omheining, maar vooral financieel. Zo’n ruimte kost veel geld en moet een minimale maat hebben van 1.200 m². Dat is 120 m  draad van 3 meter hoog om de meer dan 40 palen, 2 poorten en heel veel andere dingen.Dus we vragen steun aan een ieder die onze wolven wil helpen, zodat we Mosi een mooi nieuw verblijf kunnen maken. Waar ze een mooi en lang leven zal hebben.

Steun de wolvin Mosi en maak uw donatie over op:

Voor België:
Bankrekeningnr. 731-0010396-89
T.n.v. The Wolf Conservation Association La Moutarde 13, B-4831 Bilstain 
               

Nederland:
Postbanknr: 7231965
T.n.v. The Wolf Conservation Association vzw, Postbus 510, 6200 AM Maastricht

 

 

 

  

wolf-center.eu Homepage The Wolf Conservation Association - Dutch Homepage The Wolf Conservation Association - French Homepage The Wolf Conservation Association - German
The Wolf Conservation Association asbl/vzw
Vereniging ter bescherming van de wolf -Association pour la conservation du loup asbl