Stage in het wolvencentrumWe hebben wel enkele eisen:

We nemen alleen stagiairs met een dag opleiding aan die zich van te voren persoonlijk in het wolvencentrum komen voorstellen. Wil je bij ons stage lopen zul je dus eerst via het contactformulier een duidelijke CV moeten sturen. Waar instaat welke stageplaatsen je al dan niet gehad hebt, maar ook iets over jezelf vrijetijdsbesteding hobby’s enz

W
e nemen geen stagiairs die roken. 

We hebben voor stagiairs een slaapplaats in onze caravan of in huis, wij zorgen ook voor het eten, we vragen daar wel een vergoeding voor.

Ook moeten alle stagiairs meewerken aan alle werkzaamheden, dat betekent ook andere dieren dan wolven mee verzorgen. In het wolvencentrum zijn namelijk ook de zeldzame huisdierenrassen van de ecologische kleinschalige boerderij "Ferme la Moutarde". Er zijn namelijk ook Dahomey dwergrunderen, Ardense voskopschapen, diverse hoender en kalkoen rassen, konijnen en nog andere dieren.  

Doordat je met ons meewerkt hebben wij tijd om je zoveel mogelijk over wolven, honden en andere dieren te leren.

Wij werken mee aan diverse onderzoeken van wolven en verwilderde honden die in de natuur leven. De onderzoeken die wij doen zijn zeer langlopende onderzoeken waar je meestal niet meteen aan mee kunt meewerken.

We zijn een erkend leerbedrijf door Aequor Nederland. Ons Aequor-nr. 20340

Informatie alleen via onderstaande link:

Contact alleen via contactformulier, dus niet via de telefoon.

www.aequor.nl

Dieren van Ferme la Moutarde

wolf-center.eu Homepage The Wolf Conservation Association - Dutch Homepage The Wolf Conservation Association - French Homepage The Wolf Conservation Association - German
The Wolf Conservation Association asbl/vzw
Vereniging ter bescherming van de wolf -Association pour la conservation du loup asbl