Wat doet The Wolf Conservation Association ?


De hoeksteen van onze vereniging is de wolf te beschermen in de natuur en gevangenschap.

We willen dit bereiken door:

Afgedankte wolven van particulieren, dierentuinen enz. op te vangen. Deze dieren kunnen nergens opgevangen worden, er zit meestal niets anders op dan euthanasie, het laten inslapen van vaak gezonde dieren. Dieren van dierentuinen of particulieren maar laten euthanaseren is geen blijk geven van verantwoording, liefde voor het dier en de natuur. Veel beter is laten zien dat wolven noodzakelijk zijn in en voor de natuur, op welke wijze ze in de natuur leven en laten zien dat ze in de natuur of semi-natuurlijke omstandigheden fijne sociale dieren zijn die geen gevaar vormen voor de mens. We willen een grote educatieve waarde aan dit alles geven, in het bijzonder het toelichten van gedrag, de levenswijze, het belang van natuurbehoud, het behoud van diersoorten (niet alleen de wolf), het ecosysteem enz. Dit alles vereist een professioneel uitgebouwd educatief programma waarin we samenwerken met andere verenigingen en instanties op het gebied van milieu, flora en fauna. Zodat we een breed programma kunnen aanbieden en door het jaar heen verschillende voordrachten, excursies en cursussen over en in de natuur kunnen organiseren. Druk uitoefenen op de overheid voor een verandering van de dierenwelzijnwet, zodat er niet alleen in België maar ook in heel Europa, dat er uiteindelijk geen wolven meer in particulier bezit gehouden mogen worden!

Public relations

  • De bevolking een reële voorlichting geven over de wolf in zijn leefmilieu.

  • Het publiceren en het uitgeven van informatie.

  • Mediacampagne via radio tv enz. Het organiseren van tentoonstellingen en diavoorstellingen, seminars, workshops met als thema “de wolf” voor scholen, verenigingen of andere instanties. Ook zijn we bezig om informatiemappen te maken voor scholen, om in het bijzonder de kinderen praktisch aanschouwelijk onderwijs te geven.

wolf-center.eu Homepage The Wolf Conservation Association - Dutch Homepage The Wolf Conservation Association - French Homepage The Wolf Conservation Association - German
The Wolf Conservation Association asbl/vzw
Vereniging ter bescherming van de wolf -Association pour la conservation du loup asbl